Resposta exercici 4

Reduir el nombre de pacients etiquetats com a “sans” per un sistema d’agrupació de morbiditat per pacient com és el CRG és -utilitzant un qualificatiu elegant- absurd. Quin sentit tindria marcar-nos com a objectiu que la nostra població estigui “més malalta”? En realitat, el que persegueix aquest objectiu és incrementar el registre diagnòstics, però segurament hi ha altres objectius menys perversos per a millora la qualitat del registre diagnòstic que no pas aquest. Posar la etiquetat de “PCC” o “MACA” als nostres pacients crònics és un procés que “per se” no ens porta a cap millora en l’atenció; seria equivalent a demanar que s’etiqueti al pacient en programa ATDOM com a tal, sense que ens importi si està o no ben atès en alguna de les seves facetes. Assistir a un determinat nombre de reunions és igualment un objectiu de procés que no te cap relació amb haver fet bé o malament la feina per a la qual se suposa que es va a dites reunions; és, per tant, un mal objectiu. Per contra, reduir/mantenir el nombre de pacients majors de 80 anys amb benzodiacepines és un objectiu clínicoassistencial relacionat amb la nostra tasca (també d’infermeria!) que va directament encaminat a millorar la seguretat dels nostres pacients.

A %d bloguers els agrada això: